DIDL2022

Chào mừng đến với DIDL2022!

Nhằm góp phần phát triển diễn đàn trao đổi và chia sẻ giữa các thư viện, các chuyên gia thông tin – thư viện, các nhà cung cấp nguồn tài nguyên số, cung cấp giải pháp thư viện số thông minh ở Việt Nam và nước ngoài, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) tổ chức Hội thảo với chủ đề: PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN SỐ THÔNG MINH – KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM (Developing Intelligent Digital Libraries: International Experience – Proposed Solutions for Vietnam DIDL2022). 

Hội thảo tạo diễn đàn học thuật chia sẻ, thảo luận về xu hướng phát triển nguồn dữ liệu số trong bối cảnh liên thông thư viện và các giải pháp ứng dụng phù hợp liên quan đến xây dựng và phát triển thư viện số thông minh trong điều kiện của Việt Nam. Đây là sự kiện được tổ chức theo hình thức hội thảo trực tuyến nhằm triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23/7/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kế hoạch triển khai chương trình này.

Mốc thời gian

 • Hạn đăng ký tham dự và nhận bài viết:
  15/6/2022
 • Hạn đăng ký tham dự (không viết bài):
  Đóng
 • Thời gian diễn ra Hội thảo:
  15/7/2022 (Thứ Sáu)

Chủ tịch danh dự

TS. Trần Trọng Đạo

Quyền Hiệu trưởng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Chủ tịch Hội thảo

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Đồng Chủ tịch Hội thảo

PGS. TS. Amorn Petsom

Giám đốc Thư viện Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

XEM THÊM >>

Nội dung hội thảo

 • Trao đổi các kinh nghiệm nước ngoài có thể vận dụng ở Việt Nam trong quá trình phát triển nguồn tài nguyên số, xây dựng thư viện số thông minh, đa dạng hóa các dịch vụ thông tin thư viện sử dụng tài nguyên số, sản phẩm thông tin số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh cung cấp dịch vụ trực tuyến đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người sử dụng thư viện và xây dựng xã hội học tập.
 • Đưa ra các giải pháp phát triển thư viện số thông minh với các mô hình, nội dung cụ thể trong việc tiếp tục đầu tư nâng cấp phần cứng, phần mềm, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống thư viện để nâng cao năng lực hoạt động của thư viện hiện đại, bảo đảm cung ứng các loại hình dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng thư viện.

Nhà tài trợ

  

   

 

XEM THÊM >>

Video

Giới thiệu Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 

Giới thiệu Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: didl2022.tdtu.edu.vn

Email: didl2022@tdtu.edu.vn