Đăng ký

Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) tổ chức Hội thảo với chủ đề: PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN SỐ THÔNG MINH – KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM (Developing Intelligent Digital Libraries: International Experience - Proposed Solutions for Vietnam DIDL2022), Ban tổ chức Hội thảo kính mời Quý Thư viện/ Công ty/ Chuyên gia tham gia viết bài Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

1. Đăng ký tham dự Hội thảo: ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

2. Quyền lợi của người gửi bài viết tại Hội thảo

- Các bài viết gửi về Hội thảo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ được tập hợp thành Kỷ yếu hội thảo dưới dạng điện tử và dạng in ấn có giấy phép xuất bản của nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM.

- Các bài viết phù hợp với yêu cầu của mỗi loại tạp chí sẽ được chọn công bố trong Tạp chí Thông tin và tư liệu là tạp chí ngành thông tin, thư viện và thống kê khoa học & công nghệ Việt Nam (thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước) và Tạp chí Một thế giới của Hội Thông tin Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

- Lệ phí tham gia và xuất bản được các công ty tài trợ.

3. Hình thức và thời gian gửi bài Hội nghị

- Hình thức trình bày chi tiết: 

  • Độ dài bài viết không quá 6.000 từ, font chữ Times New Roman (Unicode), đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297mm), cỡ chữ 12, chữ thường, canh lề (kể cả hình vẽ): lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; cách dòng: single.
  • Phần Tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 120 từ.
  • Trích dẫn tài liệu tham khảo thực hiện theo thông lệ quốc tế APA: Dẫn nguồn trong nội dung văn bản bằng tên tác giả và năm xuất bản, đặt trong ngoặc đơn; Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự alphabet tên tác giả.

- Chấp nhận bài viết được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

- File toàn văn bài viết (.doc./.docx/.pdf) gửi về địa chỉ email: didl2022@tdtu.edu.vn  trước ngày 15/6/2022.

- Tên file word đặt theo mẫu: HO VA TEN - TEN DON VI

Ví dụ: NGUYEN VAN A – THU VIEN DAI HOC TON DUC THANG

- Tiêu đề email "Bài viết tham dự Hội thảo DIDL2022". Nội dung email ghi rõ học hàm, học vị, số điện thoại và email liên hệ các thành viên.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

Trưởng Ban Tổ chức

Điện thoại: 090 7722 498

Email: builoanthuy@tdtu.edu.vn

 

Phan Trần Trương

Thư ký Hội thảo

Điện thoại: 096 325 6605

Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Email: didl2022@tdtu.edu.vn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: didl2022.tdtu.edu.vn

Email: didl2022@tdtu.edu.vn