Liên hệ

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Email: didl2022@tdtu.edu.vn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: didl2022.tdtu.edu.vn

Email: didl2022@tdtu.edu.vn