Chương trình làm việc

THỜI GIAN

PHIÊN

BÀI THAM LUẬN

NGƯỜI TRÌNH BÀY

Sáng, Thứ 6  -  15/7/2022

07h30 08h00

 

Đăng nhập Hội thảo

 

08h05 08h10

 

[EN-VI] Phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Trần Trọng Đạo | Q. Hiệu trưởng | Trường ĐH Tôn Đức Thắng

08h15 08h25

 

[VI-EN] Báo cáo đề dẫn Hội thảo

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy | Giám đốc Thư viện Trường ĐH Tôn Đức Thắng

08h30 08h45

 

[EN-VI] Tổng quan tình hình phát triển thư viện tại Thái Lan

PGS. TS. Amon Petsom |  Giám đốc Thư viện Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan)

08h50 09h00

Tham luận 1

[VI-EN] Xu hướng, thách thức mới và định hướng phát triển thư viện thông minh ở Việt Nam

Lê Đức Thắng | Trưởng phòng Phòng Tin học, Thư viện Quốc gia Việt Nam

09h05 09h15

Tham luận 2

[EN-VI] Áp dụng tiêu chuẩn lưu trữ Trustworthy trong hệ thống tài nguyên điện tử nội sinh: Tái cấu trúc Metadata bằng cách kết hợp Tuyên bố về Quyền cùng chuẩn mô tả dữ liệu Dublin Core

Siriporn Khamyard | Thư viện Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan)

09h20 09h30

Tham luận 3

[VI-EN] Phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học xã hội Việt Nam - Vấn đề và triển vọng

Th.S. Nguyễn Thị Minh Trung |Viện Khoa học xã hội Việt Nam

09h35 09h45

Tham luận 4

[EN-VI] Phần mềm quản lý thư viện thông minh Liberty -  đỉnh cao ba thập kỷ phát triển phần mềm của Softlink Information Centres Australia

Sarah Thompson

09h50 10h05

 

Giải lao

 

10h05 10h15

Tham luận 5

[EN-VI] Giải pháp an ninh, tự động hóa và tự phục vụ trong thư viện của Bibliotheca Thụy Sỹ

Melissa Kuan

10h20 11h30

Thảo luận

[VI-EN] [EN-VI]

 

Chiều, Thứ 6   15/7/2022

13h05 13h15

Tham luận 6

[EN-VI] Thư viện tự động: Kinh nghiệm từ hình mẫu Thư viện Chula UltimateX

Apiwat Kaewhawong, B.A. | Thư viện Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan)

13h20 13h30

Tham luận 7

[VI-EN] Phát triển thư viện số thông minh tại các trường đại học và một số giải pháp tối ưu

Th.S. Nguyễn Thùy Linh | iGroup Vietnam

13h35 13h45

Tham luận 8

[EN-VI] Nâng cấp thư viện - Sẵn sàng cho Kỷ nguyên Thư viện số

Camus Cheung|Giám đốc thương mại cao cấp, Khu vực Đông Nam Á Clarivate| Ex Libris

13h50 14h00

Tham luận 9

[VI-EN] Quản trị nguồn nhân lực trong chuyển đổi số tại thư viện thông minh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Th.S. Hoàng Tuyết Anh | Giám đốc Thư viện thông minh Đại học UEH

14h05 14h15

Tham luận 10

[EN-VI] Triển khai dịch vụ “Scan on Demand”: Những thách thức trong dịch Covid-19

Th.S. Witsara Intharat | Thư viện Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan)

14h20 14h30

Tham luận 11

[VI-EN] Định hướng áp dụng giải pháp tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung trong thư viện số

Trịnh Xuân Giang | iDT

14h35  14h50

 

Giải lao

 

14h50  15h00

Tham luận 12

[VI-EN] Định hướng phát triển thư viện số Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành thư viện số thông minh

TS. Phạm Quang Quyền |Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện,  Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

15h05 16h55

 

[VI-EN] [EN-VIThảo luận

 

17h00

 

[VI-EN] Phát biểu bế mạc

PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy | Giám đốc Thư viện Trường ĐH Tôn Đức Thắng

* Điều hành hội thảo vào buổi sáng: PGS. TS. Amon Petsom | Giám đốc Thư viện Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan)

  Điều hành hội thảo vào buổi chiều: PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy | Giám đốc Thư viện Trường ĐH Tôn Đức Thắng

* Múi giờ Hội thảo: GMT+7 (Bangkok, Hanoi, Jakarta)

KỶ YẾU HỘI THẢO

Kỷ yếu Hội thảo DIDL2022 được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. ISBN: 978-604-73- 8989-6. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ bởi Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Tải xuống tại đây

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: didl2022.tdtu.edu.vn

Email: didl2022@tdtu.edu.vn